PKO Fundusze

PKO Fundusze fundusz inwestycje pko fundusze

PKO fundusze to szeroka oferta funduszy inwestycyjnych. Każdy konsument może dostosować określony fundusz pod swoje indywidualne potrzeby.  PKO BP rozumie wymagania szerokiej gamy klientów, dlatego w swojej ofercie proponuje kilka fundamentalnych i niezwykle obleganych funduszów. Każdy z nich jest konstruowany w inny sposób z uwzględnieniem innego poziomu ryzyka.

PKO Fundusze dzielą się na otwarte i zamknięte. FIO (fundusze inwestycyjne otwarte) to najbardziej popularne jednostki inwestycyjne. Na czym polega otwarty charakter owych funduszów? Otóż ich specyfika opiera się na zmiennej liczbie jednostek uczestnictwa i uczestników funduszu. Jego główną zaletą  jest możliwość wycofania powierzonego kapitału w dowolnym momencie. Dzięki temu cechuje je dużo mniejsze ryzyko inwestycyjne niż ma to miejsce w przypadku funduszy zamkniętych. FIZ ( Fundusze Inwestycyjne Zamnknięte)emituje certyfikaty inwestycyjne, które oficjalnie posiadają status papierów wartościowych. Osoba, która formalnie jest ich właścicielem może je swobodnie sprzedawać co w przypadku otwartych funduszów jest niedopuszczalne. Jednak stopień ryzyka w tym kontekście jest już dużo wyższy. PKO Fundusze to m.in. Fundusz Parasolkowy FIO. Charakteryzuje on się tym ,że inwestorzy mogą swobodnie kreować kształt swojego portfela inwestycyjnego. W ramach tego funduszu dostępnych jest kilka subfunduszów, które mają odrębną politykę inwestycyjną. Dedykowany jest on tym inwestorom, którzy pragną inwestować swoje środki w różnych segmentach i oczekują możliwości elastycznego reagowania na zmienny rynek. Koszty związane z owym funduszem to oczywiście opłata manipulacyjna. Przy stosowaniu obniżek w opłatach manipulacyjnych, brana jest pod uwagę całkowita wartość inwestycji zgromadzonej przez uczestnika we wszystkich funduszach PKO TFI.
 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.