Poznaj rodzaje funduszy inwestycyjnych

Poznaj-rodzaje-funduszy-inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne umożliwiają efektywne zarabianie, przynosząc zyski często dużo większe niż standardowe lokaty. Jakie typy funduszy mamy do wyboru?

Fundusz inwestycyjny to popularny sposób inwestowania pieniędzy. Najprościej zdefiniować go jako osobę prawną, która skupia swoją działalność na kupowaniu papierów wartościowych (akcje, papiery dłużne etc.) i w ten sposób lokuje kapitał. Podstawowy cel funduszu to osiąganie jak największego zysku. Oczywiście zysk jest uzależniony od wielu czynników, a wśród nich znajdziemy także ryzyko inwestycyjne.

Z usług oferowanych przez fundusze inwestycyjne może korzystać praktycznie każdy. Udział w funduszu polega na nabywaniu jednostek uczestnictwa. Może to zrobić firma, osoba fizyczna, a także inny fundusz. Jednostki uczestnictwa to specjalne dokumenty stwierdzające, że jesteśmy uczestnikami funduszu. Na początku je wykupujemy, a później po ustalonym okresie odsprzedajemy do funduszy w zamian za gotówkę. Jeśli w tym czasie wartość jednostek wzrośnie to znaczy, że osiągnęliśmy zysk.

Fundusze dzieli się na różne sposoby – w zależności od przyjętej metodologii. Najpopularniejsze są dwa podziały: pod względem strategii inwestycyjnej oraz pod względem prawnym. W przypadku pierwszej klasyfikacji wyróżniamy:

  • fundusze bezpieczne,
  • fundusze agresywne,
  • fundusze mieszane.

Pierwsze oferują inwestorowi niski zysk, ponieważ oparte są o skup mało ryzykownych papierów wartościowych (najczęściej są to obligacje państwowe). W przypadku funduszy agresywnych ryzyko jest znacznie większe. Wynika to stąd, że kupują one akcje firm. Specyfika akcji sprawia, że fundusze na nich oparte mogą przynieść znaczne zyski, ale mogą też doprowadzić do pokaźnych strat. Rozwiązaniem pośrednim są fundusze mieszane, które część kapitału inwestują w akcje, a część w bezpieczne obligacje.

Jeśli chodzi o kwestie prawne, to fundusze inwestycyjne dzieli na:

  • fundusze otwarte,
  • fundusze zamknięte,
  • specjalistyczne otwarte fundusze.

Pierwsza grupa obejmuje fundusze, których jednostki może kupować każdy zainteresowany. Co istotne, liczba jednostek takich funduszy jest nieograniczona. Należy też dodać, że przy takich funduszach można sprzedać jednostki kiedy chcemy, a fundusz jest zobowiązany je odkupić. Fundusze zamknięte oferują jednostki tylko w ograniczonym czasie emisji, zaś specjalistyczne fundusze otwarte są bardzo podobne to otwartych funduszy z tą różnicą, że określają niektóre działania (np. wykup jednostek) bardziej ściśle.

Rosną aktywa TFI

Rosną aktywa TFI fundusz inwestorzy kryzys Fakt że jest kryzys jakoś nie przeraża inwestorów i póki co nikt nie ma zamiaru wycofywać się z rynku funduszy inwestycyjnych. Na giełdzie również inwestorzy grają i jak to zwykle bywa jedni wygrywają a inni przegrywają.

Takie już jest ten biznes i każdy z inwestorów decydujących się na wejście na rynki inwestycyjne doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Albo są nieświadomi tego ponieważ panowie z towarzystw funduszy inwestycyjnych skutecznie mydlą im oczy zachwalają ten czy inny fundusz twierdząc że to właśnie jest najlepszy fundusz inwestycyjny. Aby wejść na rynki inwestycyjne trzeba mieć określoną wiedzę o nich, chociaż jak twierdzą niektórzy fachowcy od tych rynków osoby decydujące się na wejście na rynek funduszy inwestycyjnych nie musza posiadać tej wiedzy, ponieważ wystarczy ze mają taka wiedzę wspomniane już towarzystwa funduszy inwestycyjnych. I jest to totalna bzdura, każdy inwestor powinien dużo wiedzieć o rynku na którym inwestuje swoje pieniądze. Powinien wiedzieć jaki dla niego jest najlepszy fundusz inwestycyjny a najlepiej jak wybierze kilka z funduszy a nie jedne chociażby to był na dana chwilę najlepszy funduszy inwestycyjny. Tymczasem mamy kryzys i naprawdę trudno w tej chwili postawić na konkretny jeden najlepszy fundusz inwestycyjny, ale chętnych nie brakuje. Wystarczy powiedzieć że tylko w sierpniu tego roku aktywa netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wzrosły aż o 1,7% a to oznacza że aktywa tfi wzrosły do 171,9 mld złotych. Część z tych wpływów jak się okazuje jest z rynku lokat bankowych z których do sierpnia tego roku wyciekło ponad 15 miliardów złotych. Okazuje się też że w sierpniu najwyżej stały akcje polskich spółek ale na analizy zawsze jest czas i takie analizy powinni robić również inwestorzy, a nie tylko towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Generalnie jednak wybierając najlepszy fundusz inwestycyjny inwestorzy kierują się bezpieczeństwem swoich pieniędzy chociaż z drugiej strony nie brakuje również na tym rynku ryzykantów.

Ważne decyzje inwestorskie

Ważne decyzje inwestorskie ranking fundusze prowizje Rynek funduszy inwestycyjnych jest dobrze znany naszym inwestorom i wielu jest takich którzy stawiają na ten rynek inwestując w przeróżne fundusze inwestycyjne czasem zarabiając a czasem tracąc. Generalnie kiedy jest hossa na tym rynku inwestorzy mogą liczyć na nieźle zyski ale nawet teraz kiedy nie ma na tym rynku koniunktury są inwestorzy którzy potrafią nieźle na tym biznesie zarobić. Ale pamiętajmy że rynek funduszy inwestycyjnych nie działa tak jak giełda papierów wartościowych gdzie inwestorzy maja prawo samodzielnie inwestować i samodzielnie prowadzić swoje sprawy biznesowe. Na rynku funduszy inwestycyjnych działają towarzystwa funduszy inwestycyjnych które prowadza interesy inwestycyjne swoich klientów pobierając za to oczywiście niemałe prowizje. Co jednak nie oznacza że inwestorzy nie mają wpływu na wybór funduszy i dlatego decydując się na fundusze inwestycyjne ranking im w tym pomaga. Dopiero później kiedy odpowiednie TFI przyjmują pod swoja „opiekę” finanse członków decydują w jakie fundusze najlepiej zainwestować by przyniosły te inwestycje jak największe korzyści finansowe. Pamiętajmy przy tym jeżeli będziemy wybierać jak najkorzystniejsze dla nas fundusze inwestycyjne ranking nam pomoże w naszych decyzjach ale nie tylko ranking nam się przyda ale również przeróżnego rodzaju analizy, porównani i nawet własne przemyślenia oraz intuicja inwestorska. Nie możemy całkowicie się zdać na tfi ale niezbędna jest również nasza wiedza. Inwestorzy dobrze wiedzą w jakich okolicznościach przyszło im obecnie inwestować, wiedzą że na rynkach inwestycyjnych brakuje teraz koniunktury więc należy inwestować raczej ostrożniej niż kiedy jest hossa. Niekoniecznie dbają o to tfi i dlatego wielu jest niezadowolonych inwestorów i dlatego tfi tak często trwonią oddane pod ich opiekę środki finansowe.

Najlepiej ukryć się pod parasolem

Najlepiej ukryć się pod parasolem akcje fundusze obligacje Fundusze inwestycyjne w czasie kryzysu spisują się różnie ale jak wiadomo inwestowanie przy braku koniunktury na rynku nie jest łatwe i trzeba mieć o tym naprawdę dużą wiedzę. I są inwestorzy którzy posiadają taką wiedzę. Jeżeli nie ma koniunktury na rankach inwestycyjnych to wiadomo że jest duże ryzyko iż można stracić swoje pieniądze więc nie powinno się zbytnio ryzykować. Krótko mówiąc nie należy zbytnio ryzykować stawiają na fundusze akcji a raczej bezpieczniej to znaczy na przykład w fundusze zrównoważone które inwestują zarówno w akcje jak i obligacje ewentualnie w fundusze parasolowe o których jakby mniej jest głośno. Jeżeli na przykład któryś z inwestorów chciałby zainwestować w fundusze parasolowe to najpierw powinien zapoznać się jak fundusze parasolowe działają i dlaczego na przykład nazywają się fundusze parasolowe. Otóż fundusze parasolowe są to takie fundusze które mają pod swoim dachem czy inaczej parasolem wydzielone sbubfunduszze które mogą prowadzić odrębną politykę inwestycyjno-finansową, ale jednocześnie funkcjonują w ramach jednego podmiotu prawnego. Czyli jest wiele subfunduszy ale działają pod jednym parasolem i jeżeli na przykład jeden czy drugi subfundusz straci to można środki z innych subfunduszy przekazać na subfundusze które straciły i wówczas nie płaci się podatków albo tylko od wynikłej różnicy. Jeżeli na rynku funduszy inwestycyjnych brakuje tak jak teraz koniunktury inwestorzy mogą dowolnie przerzucać srodki z bardziej ryzykownych subfunduszy na dubfundusze bezpieczniejsze. Ale też można ryzykować właśnie dlatego że istnieje możliwość przerzucania środków. Tak więc w razie braku koniunktury na rynkach inwestycyjnych fundusze parasolowe są dobrym wyjściem i dobrym wyborem. Oczywiście podatek kiedyś trzeba będzie odprowadzić ale tylko wtedy jeżeli inwestor decyduje się na wyjście z funduszy parasolowych. Tylko po co wychodzić skoro można bezpiecznie ukryć się pod parasolem podatkowym?