PKO BP: moja karta traci ważność – kiedy bank wyśle nową?

PKO-BP:-moja-karta-traci-ważność---kiedy-bank-wyśle-nową?

Karty debetowe, wydawane do kont osobistych, mają termin ważności, po którym przestają być aktywne. Kiedy zatem PKO BP wysyła nową kartę, gdy poprzednia traci ważność?

Obecnie większość wydawanych przez banki kart płatniczych, oprócz obsługi płatności z kodem PIN, umożliwia także realizowanie transakcji zbliżeniowych. Taka funkcja daje możliwość dokonywania szybkich płatności bezstykowych do kwoty 50 zł bez potrzeby użycia kodu PIN. Transakcje powyżej 50 zł muszą być potwierdzone kodem PIN.

Zarządzanie kartą

Klienci PKO BP za pomocą serwisu iPKO mogą zarządzać posiadaną kartą debetową. W tym serwisie internetowym bez problemu znajdziemy informacje o wydanych do rachunku kartach debetowych. IPKO umożliwia:

 • pozyskanie informacji o terminie ważności karty,
 • nadanie lub zmianę kodu PIN  do kart z mikroprocesorem,
 • zmianę limitów dziennych: gotówkowego, bezgotówkowego oraz internetowego,
 • zmianę wizerunku karty,
 • zmianę adresu korespondencyjnego,
 • zarządzanie rachunkami powiązanymi – przy rachunkach walutowych,
 • monitorowanie historii operacji dokonywanych za pomocą karty.

W przypadku utraty karty, w serwisie iPKO możemy ją unieważnić i zamówić nową.

Kiedy dostaniemy nową kartę?

Karty płatnicze wydawane przez PKO BP, oprócz kart Visa Instant, są automatycznie wznawiane po upłynięciu terminu ich ważności. Nowe karty są wysyłane do właścicieli kont 30 dni przed upływem terminu ważności starej karty. Sytuacji, gdy posiadacz karty chce zrezygnować z jej odnowienia, musi skontaktować się z bankiem za pomocą infolinii lub odwiedzając placówkę banku najpóźniej 45 dni przed upływem terminu ważności starej karty.

Aktywacja karty

Nowa karta jest przesyłana na adres korespondencyjny klienta przesyłką pocztową. Adres, na który Bank wyśle wznowioną kartę, można sprawdzić i zaktualizować, telefonując na numer Kartolinii PKO BP:

 • 801 124 365 lub
 • +48 (81) 535 60 50.

Kod PIN pozostaje ten sam, jakiego używaliśmy do starej karty. Nowa karta nie jest aktywna, trzeba ją aktywować, kontaktując się z infolinią banku lub wykonując transakcję w bankomacie albo w terminalu sklepowym z użyciem kodu PIN.

Różne rodzaje różny podział

Różne rodzaje różny podział fundusze rodzaje kryteria Jeżeli ktoś ma odłożone jakieś oszczędności to wchodzi najczęściej albo na rynek oszczędnościowy i nadal kontynuuje oszczędzanie albo na lokatach bankowych albo na kontach oszczędnościowych lub też kupując obligacje skarbowe, albo decyduje się na zainwestowanie swoich oszczędności na giełdzie papierów wartościowych lub na rynku funduszy inwestycyjnych.

Na początek inwestowanie lepiej jednak pozostać przy funduszach inwestycyjnych, ponieważ na tym rynku mamy pomoc ze strony towarzystw funduszy inwestycyjnych. Rynek funduszy inwestycyjnych jest bogatym w oferty rynkiem albowiem różne są rodzaje funduszy inwestycyjnych i naprawdę jest w czym wybierać. Natomiast samo inwestowanie w jakiś z funduszy powinno zależeć od koniunktury na tym rynku i jeżeli na przykład jest na tym rynku hossa możemy sobie pozwolić na bardzie ryzykowne inwestowanie czyli w fundusze akcji. Natomiast jeżeli tak jak teraz na rynku inwestycyjnym brakuje hossy i jest raczej bessa to warto chyba wybierać bardziej bezpieczne fundusze typu zrównoważonego. Tak czy inaczej różne są rodzaje funduszy inwestycyjnych i różne kryteria ich podziały. Mogą na przykład być fundusze otwarte i zamknięta i przeciętny inwestor działa na rynku funduszy otwartych natomiast fundusze zamknięte rządzą się już zupełnie innymi prawami i skierowane są najczęściej do inwestorów z większa gotówką. Fundusze otwarte możemy z kolei podzielić na fundusze akcji, zrównoważone, parasolowe czy stabilnego wzrostu. Tak więc nie da się funduszy inwestycyjnych zaszufladkować ponieważ jak już powiedzieliśmy różne są rodzaje funduszy inwestycyjnych i różny ich podział. Aby inwestować na rynku funduszy inwestycyjnych i wybierać których z funduszy lub inwestując w kilka trzeba mieć wiedzę o tym rynku.

To nie jest tak że wystarczy opierać się jedynie na wiedzy TFI tak jak twierdza niektórzy znawcy tego rynku. Wiedzę musimy mieć i musimy też wiedzieć jak najwięcej o tym rynku.

Trzeba mieć naprawdę dużą kasę

Trzeba mieć naprawdę dużą kasę inwestorzy fundusze ryzyko Wprawdzie na rynkach inwestycyjnych nie ma warunków do inwestowania ale inwestorów nie brakuje ani na giełdzie papierów wartościowych ani na rynku funduszy inwestycyjnych

I są tacy inwestorzy którzy lubią ryzyko i inwestują na rynku akcji i są tacy którzy wolą bezpieczniejsze formy inwestowania na przykład w fundusze zrównoważone lub w obligacje.

Na przykład ostatnio najlepiej punktowały akcje polskich spółek i to spółek małych oraz średnich i jeżeli inwestorzy zdecydowali się zainwestować w te akcje to oczywiście dużo zyskali. Ale nie jest powiedziane że w kolejnym miesiącu nie może być inaczej. Jest to jednak ryzyko inwestorskie które jak widać czasami się opłaca. Jak zapewne inwestorzy doskonale się orientują na rynku funduszy inwestycyjnych jest wiele rodzajów funduszy i najczęściej są im doskonale znane takie jak chociażby fundusze już wspomniane czy li fundusze akcyjne, fundusze stabilnego wzrostu, zrównoważone czy też parasolowe. Ale są też i mniej znane nam fundusze hedgingowe. Skoro są mniej znane to dowiedzmy się co to co fundusze hedgingowe i na jakich zasadach działają. Na wstępie trzeba powiedzieć, że fundusze hedgingowe są mniej znane ponieważ są zbyt hermetyczne. Ograniczony dostęp do nich mają inwestorzy indywidualni oraz w ogóle nowi inwestorzy. Poza tym charakteryzują się szybkimi transakcjami na rynku papierów wartościowych a ich działania są bardzo agresywne i ryzykowne nazywane również spekulacyjnymi. Tak więc jak już wspomnieliśmy ryzyko jest duże ale zyski z tych transakcji są bardzo duże. No i aby w ogóle zaistnieć na tym rynku trzeba mieć naprawdę dużą kasę. I o ile w latach 90-tych inwestowali w fundusze hedgingowe przede wszystkim inwestorzy indywidualni o tyle obecnie są to przede wszystkim instytucje finansowe.

Dlatego dla przeciętnego inwestora fundusze hedgingowe są raczej niedostępne i przeciętny inwestor ma do swojej dyspozycji wiele innych funduszy inwestycyjnych.

Poznaj rodzaje funduszy inwestycyjnych

Poznaj-rodzaje-funduszy-inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne umożliwiają efektywne zarabianie, przynosząc zyski często dużo większe niż standardowe lokaty. Jakie typy funduszy mamy do wyboru?

Fundusz inwestycyjny to popularny sposób inwestowania pieniędzy. Najprościej zdefiniować go jako osobę prawną, która skupia swoją działalność na kupowaniu papierów wartościowych (akcje, papiery dłużne etc.) i w ten sposób lokuje kapitał. Podstawowy cel funduszu to osiąganie jak największego zysku. Oczywiście zysk jest uzależniony od wielu czynników, a wśród nich znajdziemy także ryzyko inwestycyjne.

Z usług oferowanych przez fundusze inwestycyjne może korzystać praktycznie każdy. Udział w funduszu polega na nabywaniu jednostek uczestnictwa. Może to zrobić firma, osoba fizyczna, a także inny fundusz. Jednostki uczestnictwa to specjalne dokumenty stwierdzające, że jesteśmy uczestnikami funduszu. Na początku je wykupujemy, a później po ustalonym okresie odsprzedajemy do funduszy w zamian za gotówkę. Jeśli w tym czasie wartość jednostek wzrośnie to znaczy, że osiągnęliśmy zysk.

Fundusze dzieli się na różne sposoby – w zależności od przyjętej metodologii. Najpopularniejsze są dwa podziały: pod względem strategii inwestycyjnej oraz pod względem prawnym. W przypadku pierwszej klasyfikacji wyróżniamy:

 • fundusze bezpieczne,
 • fundusze agresywne,
 • fundusze mieszane.

Pierwsze oferują inwestorowi niski zysk, ponieważ oparte są o skup mało ryzykownych papierów wartościowych (najczęściej są to obligacje państwowe). W przypadku funduszy agresywnych ryzyko jest znacznie większe. Wynika to stąd, że kupują one akcje firm. Specyfika akcji sprawia, że fundusze na nich oparte mogą przynieść znaczne zyski, ale mogą też doprowadzić do pokaźnych strat. Rozwiązaniem pośrednim są fundusze mieszane, które część kapitału inwestują w akcje, a część w bezpieczne obligacje.

Jeśli chodzi o kwestie prawne, to fundusze inwestycyjne dzieli na:

 • fundusze otwarte,
 • fundusze zamknięte,
 • specjalistyczne otwarte fundusze.

Pierwsza grupa obejmuje fundusze, których jednostki może kupować każdy zainteresowany. Co istotne, liczba jednostek takich funduszy jest nieograniczona. Należy też dodać, że przy takich funduszach można sprzedać jednostki kiedy chcemy, a fundusz jest zobowiązany je odkupić. Fundusze zamknięte oferują jednostki tylko w ograniczonym czasie emisji, zaś specjalistyczne fundusze otwarte są bardzo podobne to otwartych funduszy z tą różnicą, że określają niektóre działania (np. wykup jednostek) bardziej ściśle.